Haveskitser – Et par eksempler

Haveskitse til nyt hus i Haslund

Den viste tegning er belægningsplanen for et nybygget hus. Ejerne ønskede at kunne gå hele vejen omkring huset på belægning, en stor solterrasse, havepavillon, område til urter, trailerparkering, tørreplads og plads til børnebørn på plænen. Bagerst i haven er et fredet læhegn (placeret øverst på tegningen).

Løsningen blev belægningsarealer der hver især danner sit eget felt, men er sammenhængende med de andre. Dermed skabes stier og opholdspladser som er spændende og rumskabende.
Pavillonen blev placeret bagerst i haven, halvvejs integreret i et surbundsbed/skovbed der giver en god sammenhæng med læhegnet.

Nyttehaven har fået sit eget rum og omkranses af bærbuske og espaliér mod vejen.

Omkring solterrassen anlægges et bed med Japanske Paradisæbletræer, Hortensia, Engelske Roser m.m. Og langs naboskellet plantes diverse prydbuske, stedsegrønne og lægivende planter.

På grundens smalleste side får hækken lov til at fylde “hullerne” ud, sådan at hækken ikke fremstår som en lang lige linje, men er med til at danne mindre rum.

Belægningsarbejdet er påbegyndt og jeg forventer at lægge billeder ind af projektet i løbet af foråret.

Beplantningsplan til ægtepar i 5 år gammelt træhus i Stevnstru

Belægningen var lagt og plænen veletableret. Huset ligger på en grund ud til et større naturpræget fællesområde.

Familien ønskede en forholdsvis åben have hvor der kun skulle etableres hæk mod nabo (øverst på tegningen).
Desuden var der ønske om en havepvillon, et område med frugttræer, blomstrende buske og bede der ikke ikke var kantede.

I foråret 2010 påbegynder vi første etape af beplantningen

Haveskitse til 5 år gammelt parcelhus i Hadsten

Belægningen omkring huset var lagt og plænen veletableret.

Familien ønskede en åben forhave, med let gennemgang fra vejen (nederst på tegningen), men med privatliv. Niveauforskellen fra til have er ca. 75 cm.

Desuden ønskede de et sted til tørrestativ, redskabsskur, kummer til blomster og urter, trampolin og masser af græs. Familien er ikke de store havemennesker så haven skulle være let at vedligeholde.

Løsningen blev et skrånende bed mod vejen med en gennemgangssti/trappe. På den smalle langside er etableret et tørrestativ med integreret espaliér, og bagerst i haven et område til redskabsskur med opholdsplads, urtekummer og espaliér. Herfra er der adgang til et område med trampolin der “gemmes” af en række buske.

Ved det eksiterende terasseområde er der tilføjet en rund terasse (der skæres ind i den gamle) samt cirkelformede bede med stedsegrønne og blomstrende buske og stauder. På terassen føler man at man kan se ud på vejen og samtidig er der skabt afstand dertil ved hjælp af planterne og en række træer (angivet som fire prikker).

Ved det eksiterende terasseområde er der tilføjet en rund terasse (der skæres ind i den gamle) samt cirkelformede bede med stedsegrønne og blomstrende buske og stauder. På terassen føler man at man kan se ud på vejen og samtidig er der skabt afstand dertil ved hjælp af planterne og en række træer (angivet som fire prikker).