GROGARANTI

Hvad er grogaranti?

Grogaranti er din sikkerhed for at den plante du har købt, er en levedygtig plante, der fortsætter sin vækst i din have. Hvis planten mod forventning ikke gør dette, bytter vi den til en ny. 

Hvilke planter er der grogaranti på?

Alle flerårige planter, som er plantet direkte i jorden.

Hvilke planter er der ikke grogaranti på?

-Sommerblomster

-Flerårige planter i krukker

-Middelhavsplanter som oliven, palmer, nerie m.fl…

-Hækplanter som er købt mellem 15. maj og 15. september.

 

Hvor længe gælder grogarantien?

Når planten har bevist den kan gro på den nye plads. Dvs. en plante som er købt i foråret, og som vokser og sætter nye skud i de flg. måneder, har bevist sin levedygtighed, og derfor bortfalder grogarantien derefter.

Planter der er købt om efteråret, når de har sat nye skud efterfølgende forår, og har vist den kan vokse videre, så bortfalder grogarantien.

Stærk tilbagefrysning efter en hård vinter, men hvor planten skyder fra bunden, udløser ikke en ny plante.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg vil gøre brug af grogarantien?

Medbring planten og kassebon til planteskolen.

Kan jeg få en anden type plante i stedet for?

Ja.

Kan jeg få pengene tilbage?

Nej. Hvis du ikke ønsker at få en ny plante lige nu, kan du i stedet for få et tilgodebevis.

Er der noget grogarantien ikke dækker?

Grogarantien dækker ikke sygdomsangreb, udtørringsskader, frostskader, hærværk, påkørsel, fysiske skader eller skader der er opstået ved sprøjtning mod ukrudt. Planter, der overvintrer i krukker, er ikke dækket af grogaranti.

 

 

 

Vejledning til håndtering af barrodsplanter

 

Plantning:

Planterne skal plantes hurtigst muligt efter modtagelsen, men kan godt opbevares i sækkene i et par dage. Dog med den forudsætning, at planterne bliver i den lukkede

sæk, og at sækken placeres et køligt og skyggefuldt sted.

Sæt ikke planterne i blød, rødderne må ikke skylles eller vaskes.

Under plantning er det vigtigt, at rødderne ikke udtørrer. Dette kan forhindres ved, at

opbevare planterne i en fugtig plastpose eller lærredssæk, og kun tage én plante ud

ad gangen. Der graves et hul, der passer til plantens rod, og jorden løsnes i siderne.

Hullet skal være så bredt, at roden ikke bliver klemt, da dette kan give stabilitets-

problemer senere hen. Hullet skal være så dybt at rodhalsen lige dækkes med jord. Rodhalsen er der, hvor planten har været plantet til før. Der ses ofte en lille farveændring i barken på dette sted. Til slut trædes jorden godt til om planten.

 

 

Indslag:

Hvis planterne ikke plantes, før efter et par dage, skal de sættes på indslag. Et skyggefuldt sted graves en rende, plantebundterne åbnes og planterne placeres i et tyndt og jævnt lag i renden. Herefter dækkes rod og rodhals med jord. Det er vigtigt at træde jorden godt til, så der ikke dannes luftlommer, men undgå at beskadige rødderne.

 

 

Vanding:

Efter plantning skal planterne vandes. I første vækstsæson skal planterne tilføres mindst 10 l. vand pr. m2 om ugen (10 mm.). I våde perioder hvor det regner 10 mm. eller mere om ugen, er ekstravanding ikke nødvendig, men i de uger, hvor det regner mindre end 10 mm., skal 10 l. vand pr. m2 vandes ud. Det bedste vandingstidspunkt vil altid være om aftenen kl. ca. 20.00, da vandet så kan nå at trænge ned i jorden inden det fordamper.

 

 

Etablering:

Stort ukrudtstryk i etableringsfasen kan give konkurrence om vand og næring, og derfor mindske plantens vækst. Vedligeholdelse af det tilplantede areal er derfor vigtig for plantens overlevelsesmuligheder de første par år. Undgå især græs.