Anlægsopgaver Roeds
Planteskole

Gennerelle Priser

Anlægs timer

Div. havearbejde
1 time icl. kørsel

500 kr pr time

cut_grass

Hækklipning/ græsslåning

Brug af maskiner + bortskaffelse af affald


xx kr. pr time

plantning af store træer

fjernelse af græstørv
Udgavning til klump
plantning og Opbinding
1000 kr pr træ + Opbinding

20190624_15153420190701_113810

vi tilbyder

Græsslåning
Hækklipning
Oprydning i bede
Plantning


Visionen med Roeds Planteskole er, at et havecenter først og fremmest skal dreje sig om planter – gode, sunde, hårdføre planter, som mine kunder kan have succes med i deres egen have. Et havecenter, hvor man kan komme og få den rette rådgivning, inspiration, hjælp og vejledning. Jeg vil overlade det til dig at bedømme, om det er lykkedes.