Hvorfor gøde i haven?

På samme måde som mennesker har brug for vitaminer til at trives har planterne også brug for nærring. Gullige blade, sygdomsrangreb og ringe vækst kan være følgevirkninger af næringsmangel. En plante der har den rette næring og vandmængde til rådighed er en sund plante der kan modstå de fleste sygdomme og skadedyrsangreb.

Gødning kan tilføres i form af granulat, pulver til udvanding, men også også kompost af forskelligfe typer indeholder næring til dine planter. Læs mere om gødning og andre jordforbedrende midler herunder.